Ziraat Bankası tarımsal kredileri, Bakanlar Kurulu kararları sonrasında verilmektedir. Arazi alımı, canlı hayvan alımı, tarımsal ekipman alımı ve sulama sistemlerinin kurulması gibi pek çok konuda kredi ihtiyacı için çiftçilere özel kredi verilmektedir. Ziraat Bankası tarafından verilen çiftçi kredileri genellikle hasat ödemeli olarak belirlenmektedir. Devlet tarafından verilen hibe ve destekleme ödemeleri de Ziraat Bankası aracılığıyla ödenmektedir.

Bu çiftçi kredilerinin faiz oranları da genel olarak yıllık yüzde 5 civarlarında olmaktadır. Fakat kredi kullanan çiftçilerin kredi taksitlerini ödeyemedikleri zaman kendilerine tarımsal kredi borçlarını erteleme imkanı sunulmaktadır. Ayrıca bunun yanında, ödenemeyen çiftçi kredileri için yapılandırma imkanı da sunulmaktadır. Bu imkanlardan yararlanabilmek için kredi çekmiş çiftçilerin bir dilekçe ile birlikte banka şubelerine başvurmaları gerekmektedir.

Ziraat Bankası Kredi Çeşitleri

Ziraat Bankası sadece tarım için değil, hayvancılık ile ilgili de çiftçilere krediler vermektedir. Büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık ve kanatlı hayvancılık üretimi için verilen hayvansal üretim kredileri kredileri iki başlık altında toplanmaktadır. Bunlar işletme kredisi ve yatırım kredileridir.

İşletme kredisi; yem, ilaç, yakıt, sigorta, kira, makine tamiri ve canlı hayvan alımları için verilen kredi çeşididir.

Yatırım kredileri ise; hayvanlar için barınak (ahı, ağıl) oluşturulması, gerekli ekipmanların alınması, arıcılık faaliyetleri için gerekli olan ekipmanların satın alınması, arsa ve tarla satın alımı için verilen kredidir.

Ziraat Bankası‘nın verdiği krediler Bakanlar Kurulu kararı ile verildiği için faiz oranları diğer bankalara göre daha düşüktür. Bunun yanında 2019 ve 2020 yılların için Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından, tarımsal işletmelere düşük faizli olarak kredi verilmektedir. Ziraat Bankası tarafından verilen hayvancılık kredilerinden alabilmeniz için, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen şartlara uymanız gerekmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen hibe ve teşvik başvuruları kabul edilmeyenler çiftçiler, Ziraat Bankası şubelerine başvurarak hayvancılık kredisi alabilirler.in başvurularını yapabilirler. Kredi şartları ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Çiftçi Kredisi Borç Erteleme 2019

Ziraat Bankasi ciftci Kredisi Erteleme - Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi Erteleme 2019

Kredi

84 aya varan vadelerle verilen krediler, çiftçilerin finansman durumlarına göre belirlenmektedir. Ziraat Bankası çiftçilere ilk 2 yıl geri ödemesiz kredi imkanı sunmaktadır. 24 ay ödemesiz dönem ile çiftçiler ilk 2 yıl herhangi bir ödeme yapmadan kredi borçlarını kalan 5 yıl sürede kapatmaktadırlar. Fakat kredi erteleme işlemi her çiftçi için uygulanamamaktadır.

Borç erteleme imkanından yararlanabilmek için banka şubelerine başvurduğunuzda çiftçilerin finansman durumları incelenme alınır. Yapılan incelemede çiftçilerin maddi durumlarında herhangi bir sıkıntı gözlenir ve geri ödemelerinde herhangi bir sıkıntı olacağı fark edilirse bu çiftçiler borç erteleme imkanından yararlanabilirler.

Borç Erteleme Dilekçe Örneği

Ziraat Bankası’na borç erteleme talebinizi aşağıdaki dilekçe örneği ile yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası’nın _______Şube Müdürlüğüne

Bankadan __/__/____ tarihinde ____ vade süresi ile çektiğim çiftçi kredinizin _____ kısmını ödedim. Finansal durumumun kredi borçlarını ödemek için şu an elverişli değildir. Borcumu durumum elverdiğinde ödemeye başlayacağım. Bu sebepten ötürü, ödeyemediğim taksitlerimin bir süre ertelenmesi talep ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Çiftçi Borçları Yapılandırması

Yapılan kredi kampanyaları ile bir çok çiftçiye kredi imkanı sunulmaktadır. Fakat bazı beklenmedik durumlar, kredi borçlarının yapılandırılmasını gerektirebilir. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ndan kredi çekmiş, fakat ödeyemeyecek durumda olan çiftçiler için Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre faiz indirimli krediler erteleme kapsamına değerlendirilecek. Bu kararlar çiftçiler kredi borçlarını 12 ay vade ile erteleme imkanı bulabilecekler. Bunun yanında ilk yıl faiz indirimli olarak çekilmiş krediler ise 5 yıla kadar vadelendirilecek.

Kredilerini yapılandırmak isteyen çiftçiler borçlarını yapılandırmak için Ziraat Bankası şubelerine başvurmaları gerekmektedir.