Çiğ süt ve süt primi ödemeleri adına üreticilere devlet desteği verilmektedir. Süt parası desteği ödemelerinden faydalanmak isteyen üreticilerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde gerekli olan evraklar ile birlikte başvuru yapması gereklidir. Başvurusu kabul edilen üreticilere yılın belirli dönemlerde destekleme ödemeleri yapılmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımı ve hayvancılığı desteklemek için pek çok destek veriyor. Hayvancılık ile uğraşan üreticilere küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarından elde ettikleri sütler için çiğ süt desteği ve süt prim desteği verilmekte. Süt prim desteği; inek, keçi, koyun ve manda sütleri için sağlanmaktadır. Desteklemeye ilişkin tutarları ise Bakanlık belirlemektedir.

Çiğ süt desteği için icmal tabloları hazırlanmaktadır. Hazırlanan icmaller baz alınarak manda, inek ve sütü, keçi ve koyun sütleri için destek verilmektedir. Yetiştirici örgütlerce soğutulmuş olan sütler bu desteklemeden yararlanamaz. Bakanlık, ilgili döneme göre destek tutarını belirlenmektedir. Desteklemeden faydalanacak olan yetiştiricilerin bazı şartlara uyuyor olması gerekiyor. Bunun yanı sıra ilgili yılın belirli dönemlerinde başvuru tarihleri açıklanmaktadır. Bu tarihlerde üreticilerin gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunması durumunda başvuruları kabul edilmektedir.

Hayvancılık Süt Parası Desteği Nasıl Alınır?

Verilen süt parası hibe desteğinden yararlanmak için başlangıçta bir dilekçe ile üye olunan üretici örgüte başvuru yapılması gereklidir. Ayrıca çiğ sütün satışının yapıldığına dair satış belgesinin de mevcut örgüte sunulması gereklidir. Satış belgesinin fotokopisi değil, aslının sunulması gereklidir. Süt parası desteğinden yararlanmak için bir diğer şart ise Bakanlık Süt Kayıt Sistemine kayıt olmaktır. Üretimin gerçekleştiği il ve ilçelerde kayıt işlemi gerçekleşmektedir.

Yetiştiricilerin üye olduğu örgütlerin sisteme veri girişi yapmak için yetkisi bulunmaktadır. Örgütlerin girişini yaptığı bu veriler kayıt altına alınır ve icmal listeleri oluşturulur. İcmal listeleri il ve ilçe müdürlüklerine gönderilir. Gönderildikten sonra Bakanlık tarafından duyurulan başvuru tarihlerinde faydalanacak olan üreticiler adına yetkili kişiler başvuru yapar.

Süt Parasından Faydalanmak İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

Çiğ süt desteklemesine başvuru yapacak olan üreticileri bazı koşulları sağlıyor olması gereklidir. Bu şartlar, 2019/22 sayılı Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği’nde belirtilmiştir.

– Süt parasından faydalanacak olan üreticilerin elde ettiği sütleri üreten hayvanların TÜRKVET‘e kaydının bulunması gereklidir.

– Üretimi gerçekleşen çiğ sütü, üretici örgüt aracılığı ile süt tozu şeklinde Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne satışını gerçekleştirmesi gerekmektedir.

– Başvurularını Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde ve gerekli evrakları eksiksiz olarak tamamlayarak yapması gerekmektedir.

– Başvurular üretici örgüte yapılacağı için ödemelerden faydalanacak olan kişilerin bulundukları bölgedeki örgüte üye olmaları gerekmektedir.

– Hastalıktan ari işletme belgesine sahip olarak süt üretimi yapan yerler, üretimini yaptıkları çiğ sütü, sütün satışı mevcut olan işletme kayıt belgesinin sahibi olan Bakanlık Süt Kayıt Sistemi’ne kaydı bulunan süt tesislerine faturaya karşılık satış yapmaları gerekmektedir.

– Yapılan çiğ süt satışından sonra Bakanlık Süt Kayıt Sistemi’ne düzenli bir şekilde kaydettirmesi gerekmektedir.

– Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelikte belirtilen hükümlere göre yetiştiricilik yapması ve süt soğutma tanklarını usulüne uygun biçimde çalıştırması gerekmektedir.

– Süt satışını örgütler aracılığı ile yapan kişilere de süt parası desteği verilmektedir.

Süt Prim Destek Tutarı Ne Kadar?

Sut Prim Destek TutariNe Kadar - Süt Parası Desteği Ne Zaman Ödenecek?

süt parası desteği

Süt üreticilerinin üretim faaliyetlerinde meydana gelen harcamalarını ve maliyetlerini aşağıya çekmek ve üretimin devamlılığını sağlamak amacı ile süt primi adı ile verilen destek tutarı için fiyatlara yeni düzenleme getirildi. 2019 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarının yani yılın başındaki ilk üç ay için; Süt Prim Desteği litre başına 0.10 kuruştan 0,25 kuruşa yükseltildi. Ulusal Süt Konseyi tavsiye fiyat miktarı ise 1,70 TL’den 1,95 TL’ye yükselmiş oldu. 2019 Aralık ayında yapılan süt destekleme ödemeleri ise başvuru sahiplerinin T.C kimlik numaralarının son rakamına göre yatırılacak.