Geçiş hakkı avantajı bütün zaman münakaşa hususu meydana gelmiştir. Pek defa şoför ilk geçiş hakkının kimde bulunduğunu bilmemekte, hem de yaya geçitlerinde bile yayalara yol vermemektedir. Bu münakaşalara nihai verecek tertip etme 26 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Artık ilk geçiş hakkı yayalarda bulunacak! Ayrı olarak resmi gazetede birçok trafik ihlali çeşidine verilen yeni ceza sınırları de ifade edilmiştir.

Yaya Geçiş Üstünlüğü Kimin?

Okullarda trafik ve kurtarma derslerinde, ehliyet alırken kurslarda işlenen olmazsa olmaz mevzu geçiş avantajıdır. Geçiş avantajı hususunun kimi kalifiye koşulları yer almaktadır. Sosyal yaşamda güven şeridinin daimi ihlal edildiğine, geriden siren çalarak gelen ambulansın saatlerce yol açılsın diye beklediğine hepimiz tanık olmuşuzdur. Bu arada insan yaşamını tehlikeye attığını ve yaşamda saniyelerin bile ne kadar ehemmiyetli bulunduğunu bilmeyen magandaların adedi epey çoktur. Buradan tek sefer henüz bu mevzuya açıklık getirmek istiyoruz.

yaya gecis - Kontrolsüz Kavşaklarda İlk Geçiş Hakkı Kimin? Yaya geçiş hakkı?

 • Zabıta, ışıklı işaret veyahut trafik levhası olmayan kavşaklarda.
 • Tüm sürücüler geçiş üstünlüğüne bulunduran araçlara,
 • Tramvaylara,
 • Tramvay yolundan yola çıkacaklar, başka araçlara
 • Bölünmüş senelerde bu yolda seyir durumunda olan araçlara
 • Tali yollardan ana yola çıkan vasıtalar, ana yolda seyir durumunda gelişenaraçlara,
 • Dönel kavşaktan gelen araçlara,
 • Geçiş yollarından kara yollarına geçmekte olan vasıtalar, seyir halindeki araçlara,
 • Dönüş gerçekleştirecek olanlar, düz yolda seyir durumunda olan araçlara yol vermek zorundadır.

Trafikte geçiş üstünlüğü kimin?

Trafik yoğunluğunun değişik şeklinde aktığı belirtilmiyor ise;

Motorsuz vasıtalar (bisiklet gibi) motorlu araçlara,

Traktörlerin lastik tekerlekli olanları ve iş makineleri, başka araçlara, Soldaki sağdan gelene, Kavşağa gelenler, giriş ve çıkışlarda karşıya geçmeye gayret gösteren yayalara yol vermek zorundadır.

Trafik akışına ışıklı levhalar destur verse bile, trafiğin seyrine mani olacak olan sürücülerin kavşağa giriş yapmaları kanunen yasaktır. Kavşaklarda durma, sürat azaltma, vasıta kontağını kapatma veyahut vasıta dışına çıkmaları yasaklanmıştır. Özellikle kavşaklarda sürücülerin geçiş hakkı olan sürücülere yol vermesi oldukça önemli tek konudur. Bu kaidelere uyulmaması nedeni ile birçok ilçe ortaya gelmektedir. Araçların sinyal vermeden dönmelerinin yanında, ana yoldan gelmekte olan araçlara bakmayarak trafiğe karışmaları ve süratle gelmekte olan aracın duramaması nedeni ile ortaya gelmiş, can ve mal kayıbına sebebiyet verilmiş birçok kazaya rastlanmaktadır. 2019 Trafik Cezaları Listesi ‘ ni araştırarak yeni trafik ceza tutarlarını öğrenebilirsiniz.

Geçiş Üstünlüğüne Bulunduran Vasıtalar Hangileridir?

 • Geçiş avantajı olan araçları gerçekte hepimiz biliriz. Ancak trafik yoğunluğundan, güven şeritlerinin dolu olduğundan kaynaklı bilhassa İstanbul gibi illerimizde bu araçlara yol verme ile ilgili muhtelif sıkıntılar yaşanmaktadır.
 • Tepe lambası tespit edilen, yaralı ve vaziyeti ağır olan hastaların hastaneye sevki ile görevlendirilmiş, ambulans veyahut hasta nakil araçları ya da bu gaye ile görevlendirilmiş başka araçlara yol verilmelidir.
 • Kırmızı tepe lambası tespit edilen ve yangın söndürmekle görevlendirilmiş itfaiye vb. araçlar
 • Yine mavi, kırmızı tepe lambasına sahip suçluların veyahut sanık halindebulunanları takip eden, güvenliğin tesisi için misyonlu olan araçlara da öncelik verilmelidir.
 • Trafik polisi veyahut jandarmasına ilişkin olan, trafik ilçelerini incelemek için hadise adına gitmekte tespit edilen veyahut trafik korumak için görevlendirilmiş tepe lambalı araçların da geçiş avantajı yer almaktadır.
 • Mavi tepe lambasına sahip, kış mevsimlerinde yolları açmak için görevlendirilmiş olan araçlara da öncelik hakkı tanınmalıdır.
 • Kırmızı tepe lambası olan ve sivil koruma için görevlendirilmiş olan araçların da geçiş avantajı yer almaktadır.
 • Mavi tepe lambası olan ve görev emelli korunan araçların geçiş hakkı yer almaktadır.
yaya gecis 2 - Kontrolsüz Kavşaklarda İlk Geçiş Hakkı Kimin? Yaya geçiş hakkı?

Yaya geçiş hakları

Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlar

Geçiş avantajı olan vasıtalar arasında da evvel ambulans mı geçmeli, yok ise itfaiye mi gibi tartışmalar mevzubahis olabilmektedir. Belirtmek gerekmektedir ki ilk geçiş hakkı ambulansa aittir. Yukarıda bildirdiğimiz sıra ışığıında araçların geçiş avantajı yer almaktadır.

Bu gaye ile sürücülere görevler düşmektedir. Bu araçların yaklaştığını fark eden vasıtalar, yukarıda saydığımız araçlara yol vermek, yol açmak, ilerlemelerini sağlamak, yol vermek yerine durmak zorundadır. Ayrıca bu araçları bekleyerek geçmeleri ardından seyir hallerine devam etmeleri gereklidir. Kavşağı boşaltmak, vasıta geçişini sağlamak asli görevlerdendir. Geçiş avantajı tespit edilen araçların da birbirlerinin haklarına riayet etmeleri gereklidir.

Yayalara İlk Yaya Geçiş Hakkı Verildi!

Her vakit misal aldığımız Avrupa’ da yayalar herhangi bir işaret olmasına veyahut yayalar için yeşil ışık yanmasına lüzum kalmadan rahatlıkla geçiş yapabiliyorlar. Bu sebeple kişiler trafiğin boş bulunduğu alanları defalarca kez kollamıyor. Ülkemizde sıklıkla karşılaştığımız tek program yaya geçitlerinde yol vermeyi bırakın vasıta sürücüleri insanların üstüne vasıta sürüyorlar. Eskiden bu vakanın cezası 166 TL’ idi. Daha ardından caydırıcılık kazanması yönünden iki katına çıkarıldı.

Bugünkü insanları artık epey tez canlı. Trafik lambası daha sarı yandığında dahi arkadan klâkson sesleri duyabiliyoruz. Ya da 1 saniye ile yeşil ışığı kaçıran sürücümüz feryat figan ediyor. Ancak vasıta kullanırken kaidelere uymamak, sürat inşa etmek veyahut çabuk etmek evvel sürücünün yaşamını ardından başka araçlarda tespit edilen insanların ve yayaların da hayatlarını hiçe saymak demek.

26 Ekim 2018 tarihli ve 7148 Kanun Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır. Yeni kanunun 25. maddesinde ise yayaların geçiş üstünlüğü konusu düzenlenmiştir.

” 25. MADDE: 2819 sayılı kanunun 78. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yayalara İlk Geçiş Hakkının Verilmesi

MADDE 74: Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 488 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır. “

Yani yeni düzenleme ile birlikte artık sürücülerimiz kavşaklarda, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamak zorunda.❗ Kurallara uymayan sürücülere ise 488 TL para cezası kesilecek.