IPARD hibe desteği hayvancılık ve tarım sektöründe bulunanlara sunulan bir destektir. IPARD hakkında tüm merak ettiklerinizi bu yazıda bulabilirsiniz.

IPARD Nedir?

IPARD (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Avrupa Birliği tarafından oluşturulmuştur. Birliğe girmek isteyen aday ülkelerin kırsal kalkınmalarını desteklemek amaç edinmiştir. IPARD, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destek Kurumu tarafından sunulmaktadır. Desteğin 2014 ile 2020 yılları arasında sağlanacağı belirtilmiştir. IPARD başvuru tarihi her yıl TKDK sitesinden duyurulmaktadır. Belirtilen zamanda başvuru yapmaya özen gösteriniz.

Hangi şehirlere destek sağlanmaktadır? IPARD kapsamındaki iller; Çanakkale, Manisa, Aydın, Balıkesir, Kütahya, Bursa, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta, Afyon, Konya, Karaman, Mersin, Aksaray, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Nevşehir, Çorum, Yozgat, Hatay, Amasya, Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Giresun, Trabzon, Erzincan, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Muş illeridir.

hayvancilik devlet destegi - IPARD Hibe Desteği Nedir?

IPARD Hangi Alanlarda Destek Sağlamaktadır?

IPARD aşağıdaki sektörleri desteklemektedir:

 • Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım (Tedbir 101)
 • Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım (Tedbir 101)
 • Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım (Tedbir 101)
 • Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım (Tedbir 101)
 • Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (Tedbir 103)
 • Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (Tedbir 103)
 • Kanatlı Et ve Et Ürünleri İşlenmesi ve Pazarlanması (Tedbir 103)
 • Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (Tedbir 103)
 • Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması (Tedbir 103)
 • Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi (Tedbir 302)
 • Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi (Tedbir 302)
 • Zanaatkârlık ve Katma Değerli Yöresel Ürünler (Tedbir 302)
 • Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler (Tedbir 302)
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Tedbir 302)
 • Makine parkları (Tedbir 302)
 • Yenilenebilir enerji yatırımları (Tedbir 302)

Tedbir 101; Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

Tedbir 103; Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

Tedbir 302; Çiftlik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

sulama hibe 3 - IPARD Hibe Desteği Nedir?

Başvurular Nasıl Yapılmaktadır?

IPARD başvurusu TKDK İl Koordinatörlüğüne yapılmalıdır. Bu başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri götürmeniz gerekmektedir.

 • Başvuru formu; Taahhütname, resmi belgeler, harcama detayı tablosu, maliyet gerekçelendirme tablosu, yasal mali tablolar, mevcut varlıklar listesi, projeler, makine ekipman listesi ve yapı ruhsatı ekleriyle sunulmaktadır.
 • İş planı; Üç tip iş planı bulunmaktadır. 500.000 TL altındaki başvurular için B1, 500.000 TL üzerindeki başvurular için B2 ve 302 tedbirinde bulunan 150.000 TL ve altındaki harcamalar için B3 iş planı doldurulmalıdır. İş planlarına ait örnekleri TKDK resmi sitesinde bulabilirsiniz. İş planları bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.
 • Teknik proje

Başvuruyu kişinin kendisi, vekalet verdiği biri veya tüzel kişiler için imza yetkisi olanlar başvuru yapabilir. Yukarıda bulunan belgeler başvuru paketini oluşturmaktadır. Başvuru paketinin biri orijinal biri fotokopi olmak üzere iki adet hazırlanması gerekmektedir.

Parayı kaç taksitle alabiliriz? Ödenecek tutar 500.000 TL ve altındaysa tek taksitle, 500.000 TL ile 2.500.000 TL arasındaysa iki taksitle ödeme yapılmaktadır.

Destekler ne zaman ödenir? Destekler bütün işlemler bittikten sonraki 6 ay içerisinde ödenir.

Hangi Harcamalar Desteklenmektedir?

IPARD ile beraber TKDK bazı harcamaları karşılamaktadır. Buna göre sağlanan IPARD destekleri nelerdir?

 • Yapım işleri
 • Makine ve ekipman alımı
 • Hizmet alımı
 • Proje görünürlük harcamaları

Desteklenmeyen harcamalar; Arazi ve mevcut binaların satın alınması, ikinci el makine ve ekipman alımı, canlı hayvan satın alınması, yıllık bitkilerin satın alınması, gümrük vergileri, diğer vergiler, işletme giderleri, bakım giderleri, kira gideri, cezalar, kambiyo kayıpları vb. harcamalar karşılanmamaktadır.