Tekrar köye dönüş yaparak hayatını tarım ve hayvancılık yaparak devam etmek isteyen ve belirli koşulları yerine getiren kişilere, Genç Çiftçi Projesi kapsamında 30 bin TL hibe desteği verilmektedir. Bu destekten faydalanacak kişilerin bir başvuru dilekçesi ile beraber başvuru yapmaları gerekmektedir.

Köye tekrar geri dönüş yaparak kendi projesini geliştiren kişilere 2019 yılında genç çiftçi projesi kapsamında 30 bin TL hibe verilecek. Bu destekten yalnızca 18/41 yaş aralığında olan genç çiftçiler faydalanabilecek. 30 bin TL, geri ödemesiz bir hibe olması nedeniyle başlangıçta iyi bir destek olmaktadır. Ayrıca Ziraat Bankası, Genç Çiftçi Projesinden faydalanmaya hak kazanan genç çiftçilere, aldıkları desteklerin 3 katı kadar kredi imkanı sağlanıyor.

Genç çiftçi projesi 2016 yılında başlamış olup 2017 ve 2018 yıllarında da genç çiftçilere verilmiştir. Bu destek sayesinde birçok proje hayata geçmiştir. Verilen bu desteğin 2019 yılında da verilmeye devam edileceği açıklandı. Yapılan açıklamalarda 2 bin 250 genç çiftçiye 30 bin TL hibe verileceği söylendi.

Genç Çiftçi Hibe Başvuru Şartları

Genc ciftci Hibe - Genç Çiftçi Hibe Başvurusu

Genç çiftçi hibe

Yapılan açıklamalarda bu yıl 2 bin 250 çiftçiye hibe verileceği belirtilirken, geçtiğimiz yıllarda ise 31 bin 45 genç çiftçiye 931 milyon 350 bin TL hibe yardımı yapıldı. Genç çiftçilerin hibe desteğinden yararlanabilmeleri için şu şartları sağlamaları gerekmektedir:

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

– Vergi mükellefi yani esnaf ve sanatkar olmamak

– Okuma ve yazma biliyor olmak

– Herhangi bir iş yerinde sigortalı olarak çalışıyor olmamak

– 18 yaşını doldurmuş, fakat 41 yaşından gün almamış olmak

– Herhangi bir yerde örgün olarak eğitim görmüyor olmak (Açık öğretim ve Uzaktan Eğitim hariç)

– Başvuru yapacak kişinin ya da ailesinin daha evvelki senelerde hibe desteğinden faydalanmamış olması

– Başvuru yapacak kişiler arıcılık projesi için başvuru yapılacak ise 50 arıdan fazla kovanı olmaması

– Çiftçiler hala hayvancılığa devam ediyorlar ise maksimum 15 büyükbaş, 50 tane de küçükbaş hayvandan fazla hayvanı olmaması gerekiyor.

Koşulları yerine getiren kişilerin başvuru tarihlerinde gerekli yerlere başvuru yapmaları gereklidir. Bu şartları yerine getiren kişilere 30 bin TL’ye kadar destek sağlanıyor.

Destek Verilecek Proje Konuları

Destekten faydalanmak isteyen kişilerin ilgili tarihlerde hazırladıkları projeler ile başvuru yapmaları gerekmektedir. 2019 yılı için destek verilecek olan projeler konusunda kesin ve net bir bilgi yayımlanmasa da 2018 yılında yayımlanmış olan tebliğ neticesinde bitkisel, hayvancılık ve aromatik bitkisel projelere 30 bin TL destek sağlanacaktır.

Hayvancılık Projeleri

– Arıcılık (Polen, arı sütü, bal vb.)

– Büyükbaş yetiştiriciliği

– Kanatlı yetiştiriciliği (Salma tavukçuluk)

– Küçükbaş yetiştiriciliği (koyun, keçi)

– İpek böceği yetiştiriciliği

Bitkisel Projeler

– Yem bitkisi üretme

– Fidan, fide veya süs bitkileri yetiştirme

– Kültür mantarı tesisi

– Meyve bahçesi tesisi (kapama)

– Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği (Seracılık)

Aromatik Bitkiler ve Organik Tarım Projeleri

– İyi tarım uygulamalı ve coğrafi işaretli ya da organik bitkisel veya hayvansal üretim projeleri

– Uzun senelik tıbbi ve aromatik bitkilerin üretilmesi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi işlemi projeleri

Genç Çiftçi Başvuru Dilekçesi ve Gerekli Evraklar

Proje başvurusunda bulunmak için hazırlanması gereken bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgelerin arasında Genç Çiftçi Başvuru Dilekçesi de bulunmalıdır.

– Başvuru yapacak kişinin nüfus cüzdanı

– Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek olan çalışmıyor belgesi

– Proje tanırım formu belgesi

– Taahhütname (İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğünde doldurulacaktır)

– Kişinin mezun olduğu okulun diploması ya da okur-yazarlık belgesi

– Genç Çiftçi Başvuru Dilekçesi

Eğer yaptığınız başvuru kabul edilirse hibe sözleşmesi için de hazırlanması gereken belgeler olacaktır. Bu evraklar ise şunlardır:

– Projenin gerçekleşeceği yerde ikamet ettiğini beyan eden bir ikametgah belgesi

– 2019 yılına ait oluşturulacak olan uygulama rehberinde bulunacak olan diğer belgeler gereklidir.

– Yatırım yapılacak olan yere ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi