Geleneksel olarak en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri altındır. Bu sebeple fiyatların dalgalanmasına etki eden pek çok etken bulunur. Örnek vermek gerekirse; geçmiş dönemlerde 1980’li ve 1990’lı tarihlerde piyasalar üzerinde meydana gelen gelişmeler bunlardan biridir. Farklı yatırım araçlarının artması altının başka yatırım araçları karşısında önemini kaybetmesine sebep neden olmuştur. Daha sonra 2000’li tarihlerin başında da finans piyasalarında düşme meydana gelmiştir. Çıkma olaylarından dolayı olan belirsizlikler sebebiyle, altın yeniden güvenli bir yatırım aracı haline gelmiştir. Bu makalede altın fiyatları neyden etkilenir? Sorusuna cevap bulabilirsiniz.

Arz ve Talep Dengesi

Basit olarak arz ve talep dengesi fiziksel altın fiyatları üzerinde bir dalgalanma meydana getirebiliyor. Her hizmette görülebileceği gibi, kısıtlı olan ya da düşük seviyede arz ile yükselmekte olan talep, bu mal ya da hizmetin fiyatlarını daha yüksek gösterme durumunda bırakabilir. Tam aksi düşünülürse de durgun seviyede olan ya da zayıf talep gösterilen bir mal ya da hizmetin aşırı arz olması da fiyatları aşağı seviyelerde tutabiliyor.

maxresdefault - Altın Fiyatları Neyden Etkilenir ?

Enflasyon

Altın fiyatlarını önemli oranda etkisi altına alabilecek bir diğer unsur da enflasyondur. Tam olarak kesinlik meydana getirmese de artan ya da daha yüksek enflasyon düzeyleri altın fiyatlarının daha fazla artmasına sebebiyet verirken daha az seviyedeki enflasyon ya da deflasyon düzeyleri altın üzerinde etki gösterir. Çünkü enflasyon fiyatlar üzerindeki yükselişi ölçen bir gösterge şeklinde ifade edilebilir. Enflasyonun görüldüğü bir alanda paranın alım seviyesi azalır. Bu konuda bir örnek vermek gerekirse, daha önce 20 TL’ye satın alınan iki ürün ile bu yıl aynı parayla bir ürün almak enflasyonun görüldüğünü ifade eder. Doğal olarak bu durum da altın fiyatlarını doğrudan etkiler.

enflasyon 20180703100634 - Altın Fiyatları Neyden Etkilenir ?